Kontakt

Záhradkári Veľké Zálužie

Vinohrady 569/7,  Veľké Zálužie 95135

Predseda: Ing. Vladislav Omelina, 

 +421 903 740 983

Tajomník: Pekár Stanislav, 

+421904 278 193 

info@zahradkarivelkezaluzie.eu