Záhradkári vo Veľkom Záluží

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov vo Veľkom Záluží  bola založená 01.januára 1959. V prvom roku pôsobenia mala organizácia 50 členov. Jej prvým predsedom bol J. Proksa. Neskôr, v roku 1972, vznikol nový názov, a to Základná organizácia SZZ a organizačne patrila pod okresný výbor SZZ v Nitre, pod ktorým aj ostala. 

V roku 1975 sa organizovala 1.výstava vína, ktorá má dve časti, a to odbornú degustáciu vína a verejnú výstavu vína. Výstava sa organizuje spravidla v polovici marca a jej tradícia sa zachovala až do súčasnosti.

Okrem výstavy vína základná organizácia každoročne realizuje Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, Vinobranie, Požehnanie mladého vína, Pre svojich členov organizuje v spolupráci s OV SZZ a RV SZZ školenia, semináre, školy rezu, výlety na ochutnávky vín  do iných regiónov. V spolupráci s obcou Veľké Zálužie sa podieľa na organizovaní Petropavlovského jarmoku a vianočných trhov.

Základná organizácia 12.11.2021 založila  nový školský sad ovocných drevín v areáli ZŠ. Tvorcom tejto myšlienky bol predseda republikového výboru SZZ Ing. Eduard Jakubek, ktorý zabezpečil bezplatne ovocné dreviny a osobne ich bol aj vysádzať s členmi výboru ZO SZZ

V súčasnosti (rok 2024) pracuje pod vedením Ing. Vladislava Omelinu  a má 73 členov.