Škola rezu a ďalšia výsadba

Mladým stromčekom vysadeným v založenom školskom sade sa výborne darí. Vyháňajú nové konáriky, začína sa im tvarovať korunka a postupne sa pripravujú na založenie prvej úrody. V tom im s nadšením a láskou pomáhajú aj členovia našej organizácie. Dňa 14.6.2023 výbor ZO SZZ zorganizoval v školskom sade brigádu, v rámci ktorej sa robila okopávka stromov, kríkov a kvetov, kosenie trávy a polievanie stromov. Brigády sa zúčastnili Vladislav Omelina, Stanislav Pekar, Peter Bédi, Jaroslav Deák a Peter Mego.

Na druhý deň, 15.6.2023, sa v sade konalo praktické školenie - ukážky letného rezu ovocných drevín, ktoré predvádzal školiteľ Ing. Eduard Jakubek – republikový predseda SZZ. Tohto školenia sa zúčastnilo cca 40 záhradkárov z Veľkého Zálužia