Výročná schôdza 22.1.2023

Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 22.januára 2023, sme zhodnotili činnosť našej ZO SZZ za rok 2022 a schválili sme plán práce na rok 2023. Súčasťou výročnej schôdze bolo aj odovzdanie diplomov víťazom súťaže o najkrajšie ovocie, najkrajšiu zeleninu, najkrajšie kvetiny a najkrajší rodinný stôl za rok 2022. 

Ocenenie Republikového výboru SZZ k životnému jubileu za rok 2022 dostali naši členovia: Matúš Hrnko, Július Baláži, Ján Bédi, Ivan Gábriš a Marián Bako. Ocenenia jubilantom osobne odovzdala členka republikového výboru a tajomníčka OV SZZ Ing. Katarína Kettmannová, predseda ZO SZZ Ing. Vladislav Omelina a tajomník ZO SZZ Stanislav Pekar. Menovaným k oceneniam gratulujeme a prajeme im veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalších rokov. 

Výročnú schôdzu viedla podpredsedníčka výboru Ing. Ivana Šuleková Gecíková , PhD. Výročnej schôdze sa zúčastnili viacerí hostia: Milan Bíro - starosta obce Veľké Zálužie; Milan Cabánek - predseda OV SZZ a súčasne predseda ZO Lužianky; Ing. Katarína Kettmannová - tajomníčka OV SZZ a členka RV SZZ; Vojtech Pavel - predseda ZO SZZ Lehota a Ing. František Horník - predseda ZO SZZ Rumanová a podpredseda OV SZZ. Naše pozvanie tiež prijali predsedovia spoločenských organizácií vo Veľkom Záluží, Michal Vindiš za Dychovú skupinu Zálužanka, p.Anna Baková za FSsk Ujlačanka, p. Marek Pintér za DHZ ,  p.Viera Škvareninová za MS SČK, riaditeľka ZŠ Mgr. Darinka Lahučká a riaditeľka MŠ p. Janka Zaujecová.