Spolupráca s Agrokomplexom

Členovia našej organizácie sa v mesiaci júl a august zúčastnili troch brigád na úpravách areálu Agrokomplex, ktoré organizoval Ing. Eduard Jakúbek. Brigád sa zúčastnili Stanislav Pekar, Peter Bédi, Jaroslav Deák, Vladislav Omelina, Miroslav Andrášik, Zdenek Zaujec a Peter Vindiš.

V dňoch 17.8. – 20.8.2023  sa konala  výstava AGROKOMPLEX 2023. Po šiesty krát sme pripravili expozíciu, kde členovia našej organizácie predstavili svoje ovocie, zeleninu, kvety a rôzne výpestky zo záhrad na celoslovenskej súťaži OVOCIE ROKA, ZELENINA ROKA a Najkrajšia kolekcia ovocia a zeleniny 2023 a zároveň aj 4. ročník Okresnej výstavy ovocia , zeleniny a najkrajšia kolekcia. Aj v tomto roku naša ZO zožala rad ocenení. Na celoslovenskej výstave získali nasledovné ocenenia: 1. miesto za najkrajšiu kolekciu ovocia a zeleniny (rodinný stôl) získal Stanislav Pekar, ktorý zároveň 3. miesto v kategórii zelenina za baklažány EPIC.

Súčasťou celoslovenskej výstavy bol aj 3. ročník okresnej výstavy ovocia a zeleniny, kde naši členovia Marta Omelinová  získala 1. miesto v kategórii zelenina za cibuľu Karmen a Zdenek Zaujec získal 1. miesto najkrajšia kolekcia ovocia a zeleniny.

Veľká vďaka za poskytnuté vzorky zeleniny, ovocia, kvetov patrí Stanislavovi Pekarovi, Márii Pekarovej, Marte Omelinovej, Lýdii Zaujecovej, Zdenkovi Zaujecovi, rodine Šulekovej, Emilovi Moravčíkovi, Štefánii Hrnkovej, Gabriele Hrnkovej, Anne Gardášovej, Veronike Andrášikovej a Dagmar Omelinovej za reprezentáciu našej ZO a obce Veľké Zálužie. Expozícia bola pod záštitou predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu, tajomníka Stanislava Pekara a členov výboru. Aranžmá vytvorili naše členky Marta Omelinová, Mária Pekarová, Lýdia Zaujecová a Anna Gardášová.Veríme že sa do tejto aktivity zapojí čoraz viac našich členov a obyvateľov obce.

Naša organizácia má dobrú spoluprácu aj s Poľnohospodárskym múzeom pri Agrokomplexe v Nitre. Túto jar sme pomáhali pri odstraňovaní náletových krov v starom ovocnom sade priestorov Agrokomplexu. Na jar 2023 sme pomáhali pri odstraňovaní náletových krov v starom ovocnom sade priestorov Agrokomplexu. Marta Omelinová, Vladislav Omelina, Stanislav Pekar a Mária Pekarová chodili pravidelne polievať stromky v areáli poľnohospodárskeho múzea.

Na tomto mieste by sme sa radi poďakovali starostovi Milanovi Bírovi, ktorý nám pomáhal so zabezpečením dopravy a techniky pri našich aktivitách v obci a aj mimo nej.