Svätá omša a požehnanie sochy sv. Urbana / 21.5.2023

S vínom a vinohradníctvom je spojená aj ďalšia naša jarná aktivita. V nedeľu 21. mája 2023 sme si v spolupráci s p. Damiánom Bírom uctili svätou omšou patróna viníc sv. Urbana. Tento rok bol zvlášť výnimočný, nakoľko socha sv. Urbana bola umiestnená na svoje súčasné miesto presne pred 265 rokmi. V tom čase táto socha označovala začiatok viníc. Toto pekné výročie bolo spojené so znovu požehnaním sochy sv, Urbana, ktorá prešla niekoľko mesačným reštaurovaním, čím získala svoj pôvodný vzhľad. Svätú omšu a akt znovu požehnania sochy celebrovali dôst. páni Anton Ižold a Vladimír Paulíny. Vďaka patrí všetkým občanom, členom našej organizácie a vinárom, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili. Osobitné poďakovanie patrí reštaurátorom z Vlastivedného múzea v Hlohovci, najmä riaditeľovi Mgr. Jozefovi Urminskému a reštaurátorovi Antonovi Matušíkovi. ženy - záhradkári pripravili chutné koláče  a starali sa o hostí. Osobitné čaro tejto udalosti dávala aj skutočnosť, že Veľké Zálužie patrilo v minulosti do majetkov hlohoveckého panstva a bolo s Hlohovcom úzko prepojené.