Gulášmajster 2023

Naša organizácia sa pravidelne zúčastňuje akcií poriadaných obcou. Inak tomu ani nebolo v sobotu 27.5.2023, kde sme sa zúčastnili na 14. ročníku súťaže vo varení guláša. Za dobrého počasia sme navarili kotol divinového guláša, s ktorým sme sa podelili s našimi členmi a hosťami nášho stánku pri dobrom víne. Ďakujeme našim sponzorom a členom výboru, ktorí guláš pripravovali.