Verejná výstava vín 18.3.2023

37.ročník výstavy vín

Dňa 18.03.2023 sa konal 37. ročník výstavy vín spojený s verejnou ochutnávkou. Verejnej ochutnávke však predchádzala odborná degustácia vín, ktorá sa uskutočnila 11.3.2023 pod vedením prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka. Degustátori boli rozdelení do šiestich degustačných komisií po piatich členoch. Hodnotilo sa celkom 315 vzoriek vín, ktoré boli rozdelené do štyroch kategórií.

Verejné ocenenie najlepších vín sa uskutočnilo priamo na 37.ročníku výstavy v priestoroch spoločenského domu za účasti starostu obce p. Milana Bíra, prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka, členov predsedníctva Ing. Juraja Bíra, Ing. Romana Komárňanského, Ing. Pavla Bíra a členov organizačného výboru pod vedením predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu a ďalších vzácnych hostí. Prezident výstavy Ing. Miloš Ševčík oboznámil prítomných s priebehom odbornej degustácie a zhodnotil vína za uplynulý rok.

Starosta obce poďakoval organizačnému výboru za prácu s prípravou a organizáciou výstavy, poprial všetkým vinárom veľa zdravia pri dorábaní dobrého vína v ďalších rokoch. Po úvodnom slávnostnom ceremoniáli sa otvorili dvere SD aj pre návštevníkov a milovníkov dobrého vínka, nakoľko výstava vín je otvorená aj pre širokú verejnosť. Mnohí návštevníci z obce a jej širšieho okolia si pochutnávali na vystavených vínach do neskorých nočných hodín.

Ďakujeme všetkým sponzorom, vinárom a degustátorom, ako aj členom organizačného výboru, ktorí prispeli svojim dielom k zdarnému priebehu tohto slávnostného podujatia. 

Ocenené najlepšie vína 37.ročníka výstavy vín:

  • Šampión - Vína biele tiché suché a polosuché - Vzorka 206, Pálava, výber z hrozna r.2022, 88.33 bodov – Ing. Komárňanský Roman, Veľké Zálužie
  • Šampión - Vína biele tiché sladké a polosladké - Vzorka 205, Pálava, slamové r.2021, 89.00 bodov – Ing. Komárňanský Roman, Veľké Zálužie
  • Šampión - Vína ružové tiché - Vzorka 334 Svätovavrinecké rosé 2022, 87.33 bodov – Víno Galaba Klasov
  • Šampión - Vína červené tiché - Vzorka 295 Alibernet, výber z hrozna 2021 89.33 bodov- Ing. Komárňanský Roman, Veľké Zálužie
  • Cena starostu obce – za najlepšie hodnotené biele víno z Veľkého Zálužia - vzorka 199 Rizling rýnsky 2021 88.33 bodov –vinárstvo Terra Wylak, Veľké Zálužie
  • Cena MŠ Vinárske potreby Nitra, za najlepšie hodnotené víno domáceho vystavovateľa z kategórie zmesí, vzorka 17, počet bodov 86,00 – Ing. Pavel Bíro Veľké Zálužie
  • Cena ZO SZZ – za najlepšie hodnotené červené víno z Veľkého Zálužia, vzorka 304, Dunaj r.2021 - Vinárstvo Bíro Veľké Zálužie
  • Cenu za najlepšiu kolekciu vystavovaných vín získalo Vinárstvo Bíro z Veľkého Zálužia.