Úprava terénu pred výsadbou stromčekov 21.10.2022

  1. Prelom mesiacov október a november je ideálny pre výsadbu mladých ovocných stromčekov. Členovia Základnej organizácie SZZ vo Veľkom Záluží sa tak stretli v novozriadenom ovocnom sade za budovou základnej školy, upravili okolie ovocnej škôlky, vyčistili mladý sad, odstránili korene po výrube starých orechov a pripravili pôdu pre výsadbu stromčekov, ktoré by mali každú chvíľku dodať z celonárodnej organizácie. Všetky práce sa robili v dobrej nálade a priateľskej atmosfére, ktorú neovplyvnilo ani hmlisté a chladné počasie. Veríme, že táto dobrá nálada sa preniesla aj do mladého porastu. Pani riaditeľke základnej školy Mgr. Darine Lahučkej patrí poďakovanie za teplý čajík, ktorým nás ponúkla.


Fotogaléria