Regionálna výstava - Rišnovce

V sobotu 16.9.2023 sa konala Regionálna výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Rišňovciach. Regionálnej výstavy sa zúčastnilo 8 základných organizácií. Naša organizácia získala 1. miesto za najkrajšiu expozíciu. V kategórii zelenina uspel Stanislav Pekar na 1.mieste za kolekciu zeleniny a Marta Omelinová na 2. mieste za kolekciu strukovín.