Spolupracujúce organizácie

Základná organizácia SZZ spolupracuje a ďalšími záujmovými organizáciami a spolkami v obci Veľké Zálužie a aj mimo nej.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Veľké Zálužie

Dychová hudba Zálužanka 

Spevácka skupina Ujlačanka 

                                                           Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie