Výročná členská schôdza 28.1.2024

Ani sme sa nenazdali a prešiel ďalší rok.. Stručne sme zhodnotili činnosť a financovanie základnej organizácie za rok 2023, ocenili diplomami a vecnými cenami našich členov za úspechy na výstavách a pri príležitosti životných jubileí, predstavili plán práce na rok 2024 a slávnostne uviedli záhradkársku pieseň Veľkého Zálužia -  Záhradkár, ktorú napísal Ing. Eduard Jakúbek - predseda SSZ a do hudobnej podoby pretavil náš člen Miroslav Andrášik. Znovu tak mali príležitosť sa spolu stretnúť,  pozdraviť a porozprávať