Vianočné trhy

V dňoch 8.-9.12.2023 sa konali v našej obci dve podujatia, a to Vítanie Mikuláša a Vianočné trhy. Naša organizácia sa zapojila do oboch podujatí. Členovia navarili chutné vínko, čím sa navodila voňavá atmosféra predvianočného obdobia. Ženy záhradkárky  naplietli z pedigu krásne košíčky, vianočné zvončeky a iné ozdoby, ktoré počas vianočných trhov predávali.