Výstava Banská Bystrica

Slovenský zväz záhradkárov pod záštitou predsedu RV SZZ Ing. Eduarda Jakúbeka tento rok zorganizoval v spolupráci so Strednou odbornou školou včelárskou Pod Bánošom v Banskej Bystrici 1. ročník záhradkárskej súťaže "Plody našich záhrad". Tá sa konala 14. októbra v Banskej Bystrici a sa naša organizácia sa na jej tiež zúčastnila. Našu expozíciu aranžovali Marta Omelinová, Mária Pekarová, Stanislav Pekar a predseda ZO Ing. Vladislav Omelina. Aj na tomto podujatí bola naša expozícia hodnotená ako najlepšia. Našu kolekciu a jej hodnotenie si všimla aj TV Markíza, ktorá odvysielala príspevok v televíznych novinách so Stanislavom Pekarom a Martou Omelinovou.