2024

Celý rok 2024 sa nesie v slávnostnom duchu 65. výročia založenia našej veľkozálužskej organizácie záhradkárov.

Na výročnej členskej schôdzi bol schválený nasledovný plán práce základnej organizácie:

 1. Výročná členská schôdza: 28.01.2024
 2. Ošetrovanie a výsadba ovocných drevín a kríkov v školskom sade za účasti- Ing. Jakúbeka, predsedu RV SZZ : marec – december
 3. Výsadba a rez ovocných drevín vo farskej záhrade: február až december
 4. Spolupráca s obcou a inými spoločenskými organizáciami, najmä účasť na spoločenských akciách poriadaných obcou Veľké Zálužie
 5. 38. ročník degustácie vín – odborná degustácia: 09.03.2024 
 6. 38. ročník Výstavy vína - verejná degustácia: 16.03.2024
 7. Účasť na Svätourbanských slávnostiach: 26.5.2024
 8. Kultúrno- poznávací zájazd jednodňový: 2 x do roka
 9. Augustová opekačka pre členov organizácie
 10. Zálužské Vinobranie v spolupráci s obcou Veľké Zálužie: 07.09..2024/14.09.2024
 11. Miestna výstava ovocia , zeleniny, kvetov a výpestkov zo záhrad 2024: 21.09. -23.09.2024
 12. Svätojánske požehnanie mladých vín: 27.12.2024
 13. Spolupráca s OV SZZ v Nitre: priebežne
 14. účasť na výstavách a podujatiach organizovaných OV SZZ v Nitre a RV SZZ SR (AX Nitra, Jablko roka 2024 a ďalšie): podľa termínov
 15. Účasť na odbornom vzdelávaní členov SZZ v oblasti zeleninárstva- prihlásení sú 4 členovia: január – marec 2024
 16. Účasť na vzdelávacích programoch organizovaných OV SZZ – odborné ukážky rezu stromov a viniča: priebežne podľa termínov
 17. Spolupráca s ostatnými základnými organizáciami SZZ v okrese Nitra: priebežne podľa termínov
 18. Práca s mládežou – spolupracovať so ZŠ a MŠ na zvýšení vedomostí detí- žiakov z práce v záhradke, aktuálne výtvarná a vedomostná súťaž pre deti: priebežne podľa možností
 19. Zvyšovanie členskej základne ZO SZZ – propagácia práce a činnosti: priebežne podľa termínov