Miestna výstava ovocia, zeleniny a kvetov 16-19.9 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli exponátmi, prácou a nápadmi, ale aj všetkým, ktorí výstavu navštívili.

Foto: Cyprián Bíro