27.1.2023 

POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA

Vinohradníctvo bolo neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov vinohradníckych oblastí. Malo dopad na takmer všetky zložky materiálnej, duchovnej i sociálnej kultúry. Jeho odraz sa dodnes nachádza v staviteľstve (vybudovanie priestorov na výrobu a uskladnenie úrody – lisovne, pivnice, vinohradnícke domčeky); slovesnom či hudobnom folklóre (piesne o víne). Hlavným produktom vinohradníctva je nápoj z hrozna, obsahujúci isté percento alkoholu, a to víno. Požehnanie mladého vína sa koná spravidla 27. decembra - na sviatok sv. Jána apoštola a inak tomu nebolo ani u nás vo Veľkom Záluží.