Flóra Olomouc

Dňa 6.10.2023 naša organizácia usporiadala pre svojich členov a sympatizantov zájazd na jesennú Flóru Olomouc – "Spoločné korene", ktorá si pripomenula 30. výročie rozdelenia Československého zväzu záhradkárov. Slovensko reprezentoval RV SZZ svojou expozíciou ovocia, zeleniny a kvetov, do ktorej prispeli svojimi plodmi zo záhrad a dekoráciou aj naši členovia organizácie Marta Omelinová, Mária Pekarová, Lýdia Zaujecová, Emil Moravčík a Miloš Halan. Menovaným úprimne ďakujeme za reprezentáciu našej organizácie, obce Veľké Zálužie a aj Okresný a Republikový výbor SZZ. Slovenskú expozíciu v Olomouci si prišli s nami pozrieť aj starosta obce Milan Bíro s manželkou a prednostka OcÚ Ing. Ivana Šuleková Gecíková s manželom. Zájazdu sa zúčastnilo celkom 41 účastníkov. Počas zájazdu sme navštívili aj Basiliku minor na Svatém kopečku.