2023

Rok 2023 bol v našej organizácii naplnený rôznorodými aktivitami. Ako býva tradíciou, začal sa výročnou členskou schôdzou. Po nej nasledovala tradičná odborná degustácia vína spojená s verejnou výstavou vína, na ktorej sa odovzdávali ocenenia najlepším vinárom a najlepšie hodnoteným vzorkám vína. 

Výbor základnej organizácie zorganizoval niekoľko poznávacích zájazdov, spolu s predsedom republikového výboru sa niekoľkokrát usporiadala v školskom sade škola rezu. 

Naša organizácia sa zapojila aj do údržbových prác v rámci areálu Poľnohospodárskeho múzea v Nitre a Agrokomplexu v Nitre, aktívne pomáhali obci Veľké Zálužie pri jej podujatiach. 

Členovia základnej organizácie prezentovali svoje výpestky na rôznych výstavách od miestnej až po medzinárodnú úroveň.

O všetkých aktivitách si môžete podrobnejšie prečítať v jednotlivých záložkách roku 2023.