Hľadaj len tie dary, čo ich žiaden mráz a vietor nespáli. A tie nájdeš aj vo svojom rodnom chotári !

O nás

Sme záujmová organizácia, ktorá združuje nadšencov a milovníkov prídomových záhradiek, ovocných sadov,  kvetov a drobných pestovateľov viniča a producentov vína.  Okrem aktivít pre svojich členov sa podieľa aj na dianí obce Veľké Zálužie a pomáha jej práve na činnostiach spojených s budovaním kultúrnej krajiny a zvyšovaním povedomia o kráse vidieckeho spôsobu života spojeného s láskou k zemi.

Celý rok 2024 sa nesie v slávnostnom duchu 65. výročia založenia našej veľkozálužskej organizácie záhradkárov. 

Každý rok je pre nás záhradkárov niečím výnimočný. Ovplyvňujú ho nielen súkromné a pracovné aktivity jednotlivých členov, nadšenie pre dobrovoľnícku prácu, ale najmä počasie, ktoré významnou mierou podmieňuje chuť ovocia a zeleniny, dozrievanie úrody či výskyt rôznych chorôb a škodcov.

Avšak niektoré aktivity sa pravidelne opakujú, a tie by sme vám na našom webovom sídle priblížili aj podrobnejšie.